Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Lütfen internet sitemize üye olmadan önce bu ‘Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası’nı dikkatlice okuyunuz.

Bu internet sitesini kullanan, üyelik yapan kullanıcılarımız aşağıdaki şartları kayıtsız şartsız kabul etmiş varsayılmaktadır.

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

MADDE1

TARAFLAR
İşbu Üyelik Sözleşmesi (“SÖZLEŞME”)  https://www.kriptokurdu.com.tr (“İNTERNET SİTESİ”) internet sitesinin kullanım hakkı sahibi ile İNTERNET SİTESİ’ne üye olan internet kullanıcısı (“ÜYE”) arasında akdedilmiştir. “Kripto Kurdu” ve “ÜYE” bundan böyle münferit kullanıldığında “Taraf”, birlikte kullanıldığında “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

MADDE 2

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, ÜYE’nin, kimlik Bilgileri, iletişim bilgileri,mali bilgiler ve diğer veri girişleri sonucunda siteye üye olmasıyla, kripto para cüzdan hesabı vb. ödeme yöntemlerini kullanarak, Kripto Kurdu’nun sahip olduğu İNTERNET SİTESİ’nde yayınlanan etkinliklerden yararlanma konusunda tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

MADDE 3

SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI

ÜYE,  www.kriptokurdu.com.tr üyesi olmak için öncelikle üyelik formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurduğunu, üyelik sözleşmesi hükümlerine ilişkin bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve işbu üyelik sözleşmesi hükümlerine uyacağını kabul ve beyan eder.

 

MADDE 4

TANIMLAR

4.1. Kullanıcı Adı: ÜYE tarafından sisteme kayıt olurken doldurulan, Üyelik Formu’nda belirtilen e-posta adresi, isim-soyisim, ve/veya ÜYE tarafından belirlenen kullanıcı adıdır.

4.2. Şifre: ÜYE tarafından sisteme girişte doldurulan Üyelik Formu’nda ÜYE tarafından belirlenmektedir.

4.3. Kullanım: ÜYE’nin www.kriptokurdu.com.tr’da üyelik için sisteme kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapmasıdır.

 

MADDE 5

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. ÜYE, İnternet Sitesi’ni kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümler ile işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartları, internet sitesinin ilgili yerlerinde belirtilen kuralları ihlal etmemeyi; aksi halde oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran sorumlu olduğunu, işbu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt eder.

5.2. ÜYE, üyelik sırasında istenilen cüzdan bilgilerinin, site tarafından yapılacak ödül aktarımları için gerekli olduğunu ve cüzdan bilgisi paylaşımından kaynaklanan olası olumsuzluklardan hiç bir suretle sitenin sorumlu tutulamayacağını, tarafıma ait her türlü veriyi kendi iradesiyle paylaştığını, www.kriptokurdu.com.tr’ye bu hususta herhangi bir sorumluluk yüklemeyeceğini, kabul beyan ve taahhüt eder.

5.3. ÜYE, üyelik sonrası yapılacak ödül dağılımımlarının zamanı ve miktarının site tarafından belirleneceğini, bu konuda insiyatifin tamamıyla sitede olduğu bilgisini edindiğini, ödül dağılımıyla alakalı herhangi bir konuda www.kriptokurdu.com.tr’ye sorumluluk yüklemeyeceğini, kabul beyan ve taahhüt eder.

5.4. ÜYELER, zamanı, miktarı  ve puanlamaları tamamen site tarafından belirlenecek olan; “kullanıcıların siteye ilk kayıtlarında, tek seferliğe mahsus olacak şekilde bazı videoları izlemeleri karşılığında, sitede gezinmeye günlük 1 kereye mahsus her bir sayfa ziyaretinde, referans vererek ya da referansla kayıt oluşturma hallerinde” verilecek ödüllere ilişkin açıklamalar ve şartlar, periyodik aralıklarla sitede yayınlanacaktır ve kullanıcılar topladıkları bu puanları siteye girdiklerinde erişebilecekleri puan tablosu üzerinden, kendi puan durumlarını ve puan sıralamasını görebileceklerdir.

5.5. ÜYE, Üyelik için istenilmesi zorunlu olan; kullanıcı adı, mail adresi, Beb20 BUSD cüzdan adresi ve üyenin kazanacağı ödüllerin paylaşımı için istendiği konusunda bilgilendirildiğini kabul  beyan ve taahhüt eder.

5.6. ÜYE, hangi borsalara üye olunmadığı gibi bilgilerin, borsalarla ilgili araştırma ve bu hususlarda anket çalışmaları yapılıp, sitenin üyelerine daha faydalı içerikler sunabilmesi adına bilgilendirme maili gönderilmek üzere istenilmekte olduğu konusunda bilgilendirildiğini kabul  beyan ve taahhüt eder.

 İsim Soyisim, Twitter adresi vs. bilgilerinin paylaşımı kullanıcının isteğine bağlıdır.

5.7. ÜYE, İnternet Sitesi’nde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

5.8. ÜYE Sitedeki bilgilerin, diğer verilerin/programların vs. kullanılması sebebiyle, doğabilecek hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması gibi doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan siteyi sorumlu tutmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

5.9. ÜYE, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.
5.10. İnternet Sitesi’nde ÜYE tarafından beyan edilen fikir ve düşünceler ile kullanılan ifadeler münhasıran ÜYE’nin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca ÜYE sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin Kripto Kurdu ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Kripto Kurdu’nun, ÜYE’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
5.11. ÜYE, İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve Kripto Kurdu’nun bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini ve bu hallerde ÜYE’nin üyeliğinin Kripto Kurdu tarafından tek taraflı olarak sona erdirebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.12. ÜYE’nin İnternet Sitesi’nden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran ÜYE’ye aittir. ÜYE bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk ÜYE’ye aittir. ÜYE; kullanıcı adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin kendisi tarafından yapıldığını ve bizzat kendisinin kayıtsız ve şartsız sorumlu olduğunu, Kripto Kurdu’nun şifrenin her türlü kullanımından doğabilecek problem ve ihtilaflardan kesinlikle sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.13. Kripto Kurdu, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. ÜYE, İnternet Sitesi’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Kripto Kurdun’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

5.14. ÜYE, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ÜYE’ya aittir.

5.15. Kripto Kurdu’nun her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ÜYE’nın üyeliğini askıya alma veya sonlandırma ve ÜYE’ye ait tüm veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.

5.16. İnternet Sitesi tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları Kripto Kurdu’nun mülkiyetinde olup, bunlar ÜYE tarafından Kripto Kurdu’nun yazılı izni olmaksızın kullanılamaz. ÜYE, Kripto Kurdu tarafından İnternet Sitesi’nde verilen servislerin, görsellerinin, açıklamalarının ve İnternet Sitesi yazılımının telif hakkının Kripto Kurdu’na ait olduğunu, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını, sunulan hizmetlere Kripto Kurdu tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz şekilde farklı yöntem ve şekillerde girmemeyi ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmemeyi; bu kurallara uyulmaması halinde Kripto Kurdu’nun uğrayacağı zararları derhal ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.17. Kripto Kurdu tarafından İnternet Sitesi’nin iyileştirilmesine, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi bir takım bilgiler toplanabilir, işlenebilir, hukuka uygun amaçlarla kullanılabilir.

5.18. Kripto Kurdu, İnternet Sitesi’nin virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE, İnternet Sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

5.19. Kripto Kurdu, işbu Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm ÜYE’ler için hüküm ifade edecektir.

5.20. Site üzerinde paylaşılan hiçbir veri yatırım tavsiyesi değildir.

 

MADDE 6

GİZLİLİK,  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ

6.1. İnternet Sitesi’ne üye olan ÜYE, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Kripto Kurdu iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, İnternet Sitesi’ne üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve diğer bilgilerinin ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Kripto Kurdu iştiraki olan tüm gerçek ve tüzel kişiler ile paylaşılmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Kripto Kurdu iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. ÜYE, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini KriptoKurdun’a ait iletişim adreslerinden iletebilir.

6.2. Tarafların, işbu Sözleşme kapsamında birbirlerinden edindikleri ve sağlanan hizmetler sonucu elde ettikleri bütün bilgiler Tarafların karşılıklı ilişkisi nedeniyle verilmiştir ve gizli bilgidir. Taraflar, bu bilgileri, hiçbir şekilde üçüncü kişilere ifşa etmemekle yükümlüdür. Yetkili resmi mercilerin yasal düzenlemeler çerçevesinde Gizli Bilgi’yi talep etmesi ile işbu Üyelik Sözleşmesi’nin cevaz verdiği haller, Gizli Bilgi’nin açıklanmaması yükümlülüğününistisnasıdır.
6.3. ÜYE, işbu Sözleşme’yi onaylamakla www.kriptokurdu.com.tr üzerinde yer alan Gizlilik Politikası’nı kabul eder. Kripto Kurdu, ÜYE’nin kişisel bilgilerini, kanun, mahkeme kararı veya idari makamların talebi üzerine ve/veya Sözleşme ile Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullarla gereği halinde ilgili resmi merciler ve/veya 3. kişilerle paylaşma, transfer etme ve işleme hakkına sahiptir.

6.4. ÜYE, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak, www.kriptokurdu.com.tr‘da yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metnini okuduğu ve Kripto Kurdu tarafından kişisel verilerinin işlenmesine onay verdiğini kabul ve taahhüt eder. Kripto Kurdu, ÜYE’nin kişisel verilerini www.kriptokurdu.com.tr nezdinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na uygun şekilde işleyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 7

DİĞER HÜKÜMLER

7.1.Değişiklik

Sözleşme’de yapılacak herhangi bir değişiklik, ilave, çıkartma veya iptal, Kripto Kurdu’nun tek taraflı beyanı ile geçerli olacaktır. ÜYE işbu Sözleşme’de yapılacak değişiklikleri takip etmekle yükümlüdür. Herhangi bir değişikliğin ÜYE tarafından kabul edilmemesi halinde ÜYE, Sözleşmeyi ileriye dönük olarak feshetme yolunu seçebilecektir.

 

7.2.MaddelerinAyrılabilirliği
Bütün Sözleşme hükümleri bölünebilir nitelikte olup, hükümlerinden birinin geçersiz sayılması, iptal edilmesi veya sair şekilde ortadan kalkması durumunda, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliği bundan etkilenmeyecektir. Taraflar, ortadan kalkan hükmün yerine, geçersizlik veya iptal edilebilirlik nedeniyle ortadan kalkmayacak nitelikte olan, ortadan kalkan hükme ekonomik olarak en yakın sonuçları doğuracak hükmün getirileceği konusunda mutabıktırlar.

7.3.Feragat
Yazılı olmayan veya haklarından feragat eden tarafça imzalanmayan feragatler geçerli olmayacaktır. Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme hüküm ve şartlarından herhangi birinin yerine getirilmesini talep etmekten imtina etmesi veya Sözleşme’nin ihlalinden doğan haklarını kullanmaması, söz konusu hüküm ve şartın bundan böyle ortaya çıkacak ihlallerde uygulanmasından feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

7.4.Devir
ÜYE, Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara devredemez.Kripto Kurdu, Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara devredebilir.

7.5.MücbirSebepler
Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden ön görülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması, mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir (Örneğin; deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetler, çalışmayı ve faaliyeti engelleyen hükümet kararları, grev, lokavt, harp ve seferberlik hali, bulaşıcı hastalıklar vb.). Taraflar mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep halinin 10 (on) günden fazla sürmesi halinde, Taraflar Sözleşmeyi herhangi önele gerek olmaksızın derhal feshetmek hakkını haizdir.

 

MADDE 8

DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda, KRİPTO KURDU ve ÜYE’lere ait tüm bilgisayar kayıtlarının, defter, kayıt ve belgelerinin delil olarak, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

MADDE 9

 YETKİLİ MAHKEME VE UYGULANACAK HUKUK

Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda Türk Hukukunun uygulanacağını ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olacağını kabul etmişlerdir.

 

MADDE 10

YÜRÜRLÜK VE SONA ERME

ÜYE, işbu Sözleşme’yi hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu ve içeriğini kabul ettiğini kabul ve beyan eder. ÜYE, üyelik formunu doldurup, formun altında bulunan “Üyelik Sözleşmesi ile Gizlilik Politikası’nı okudum ve kabul ediyorum” kutucuğunu tıklayıp , “Üye Ol”  butonuna bastığında işbu Sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Taraflar diledikleri zaman karşılıklı yazılı beyan ile bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

 

 

 

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

www.kriptokurdu.com.tr olarak internet sitemizi ziyaret eden ve bizimle elektronik olarak iletişim kuran herkesin kişisel verilerine saygı gösteriyoruz.
İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve elektronik olarak bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini temin edebilmek, daha sonra ise www.kriptokurdu.com.tr olarak size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır.

Ayrıca www.kriptokurdu.com.tr web sitesinde bulunan Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”) hükümleri doğrultusunda, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği ile ilgili bütün sorumluluğu üstlendiğini kabul etmektedir.
Kişisel verilerinizin elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, muhafazası, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, satılması ya da diğer biçimlerde işlenmesi bakımından aşağıda yer alan ilkelere www.kriptokurdu.com.tr olarak uygun davranacağımızı taahhüt ederiz:
1. Kişisel verileriniz, her zaman hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak, doğru bir biçimde işlenecektir.

  1. Kişisel verileriniz, açık rızanızın alınması suretiyle ya da mevzuatta öngörülen diğer hallerde işlenebilecek ve/veya üçüncü kişilere aktarılabilecektir.
    3. Kişisel verileriniz, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenebilecektir.
    4. Kişisel verileriniz, anılan amaçlarla sınırlı ve bağlantılı olarak toplanacak ve ölçülü biçimde işlenecektir.
  2. Tarafınıza, kişisel verilerinizi gerektiğinde güncelleme imkanı sağlanacaktır.
    6. Kişisel verileriniz işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

Gizlilik Politikası’nın Kapsamı

Bu Gizlilik Politikası www.kriptokurdu.com.tr’un kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraf web siteleri ve platformların (“Üçüncü Taraf Siteleri”) topladığı bilgileri; Üçüncü Taraf Siteleri’nin, internet sitemizdeki bağlantılar üzerinden topladığı bilgileri veya sponsor olduğumuz veya katıldığımız üçüncü taraf web siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır.

Üçüncü tarafların kendi web siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden www.kriptokurdu.com.tr sorumlu değildir.


Kişisel Veriler

Bu Gizlilik Politikası’nda, “kişisel verileriniz”, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi veya bilgi parçalarını ifade eder. Bunlar tipik olarak adınız, adresiniz, kullanıcı adınız, profil resminiz, e-posta adresiniz ve telefon numaranızı içerir; ancak IP adresi, alışveriş alışkanlıkları, yaşam tarzına dair tercihler, hobiler ve ilgi alanları gibi diğer bilgileri de içerebilmektedir.

 

Otomatik Araçlar Tarafından Toplanan Veriler

İnternet sitemizi geliştirmek ve kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çeşitli teknolojiler kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler, internet sitemizi her ziyaret ettiğinizde veya web sitemizle etkileşim kurduğunuzda; erişim ve kullanımı gösteren bilgileri otomatik veya pasif olarak toplayan, çeşitli veri elde etme araçlarıdır. Bu teknolojiye örnek olarak; çerezler (cookies), flash çerezler ve web analizleri gösterilebilir (çerezler ve benzeri teknolojik araçlar bundan böyle “çerezler” olarak anılacak).

 

Çerezler
Günümüzde neredeyse her internet sitesi çerez kullanmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu web sitesi gibi biz de çerez kullanıyoruz.
Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan ve web sitesi tercihleriniz veya profil bilgileriniz gibi göz atma bilgilerini saklayan ve cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz internet sitesine iletir. Bu sayede internet sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder. Çerezler aracılığıyla internet trafiği analiz edilmekte ve internet uygulamalarınız tercihleriniz doğrultusunda kişiselleştirilebilmektedir. Bazı çerezler kişisel veriler içerebilmektedir (örneğin oturum açarken “beni hatırla” seçeneğine tıklandığında çerez tarafından kullanıcı adının kaydedilmesi). Bu çerezler ancak sizin onayınızın bulunması koşuluyla kaydedilmektedir. https://www.kriptokurdu.com.tr tarafından kullanılan çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

İlgili veri elde etme araçları genel olarak aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır:
–İnternet sitesinin performansını arttırmak, sitelerin kullanımını daha kolay ve/veya hızlı hale getirmek;

–İnternet siteleri üzerinden yeni özellikler sunmak;
–Siz (aygıtınız veya tarayıcı önbelleğiniz üzerinde) ve internet sitelerinin kullanımı hakkında bilgileri saklamak;

–Ürün ve hizmetlerin kullanımını izlemek ve anlamak;

–İnternet sitesinin kullanıcısı olan sizlerin deneyimini iyileştirmek, kişiselleştirmek;

–İnternet sitelerinin, sizin ve www.kriptokurdu.com.tr güvenliğini sağlamak.

 

İnternet Sitemizde Kullandığımız Çerez (Cookie) Tipleri

Gerekli Çerezler

En önemli çerezler, gerekli çerezlerdir. İnternet sitemizde gezinti yapmanıza, kullanım hesabı oluşturmanıza ve giriş yapmanıza imkân tanımaya yardımcı olurlar.

 

Kişiselleştirme Çerezleri

Size bir kullanıcı olarak işlevsellik sağlamak adına varlardır. www.kriptokurdu.com.tr bu çerezleri, merkezi satın alma faaliyetlerini sürdürmesi sırasında siz üyelerimizin internet sitemize göstermiş olduğu ilgiyi kişiselleştirerek, ilgi göstermiş olduğunuz alanları (örneğin; ilgilendiğiniz eğitim, etkinlik vb.) hatırlamamızı ve bu sayede size işlevsel bir hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

 

Analitik Çerezler

İnternet sitemizi ziyaret eden ziyaretçi sayısını tespit edebilmek amacıyla Google Analytics çerezlerini kullanmaktayız. Analitik çerezler, sizin internet sitemizi nasıl kullandığınızı ve sitemizde nelerin çalışıp nelerin çalışmadığını görmek, sitemizi optimize edip geliştirmek ve sizin için ilgi çekici ve amaçlarına uygun olmaya devam ettiğinden emin olmak için kullanılmaktadır. Elde edilen veriler arasında görüntülediğiniz sayfalar, yönlendirme/çıkış sayfaları, kullandığınız platform tipi, tarih/saat damgası bilgileri ve verilen sayfaya yaptığınız (fare) tıklama sayısı, fare hareketleriniz, görüntü kaydırma aktiviteniz, kullandığınız arama terimleri ve sitemizi kullanırken girdiğiniz metinler gibi ayrıntılar bulunmaktadır. Detaylı bilgi edinmek için Google Analytics gizlilik sayfasını inceleyiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=tr

 

Çerezleri Engelleme

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesine veya cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Ancak çerezleri silmeniz ve ileride çerezlerin bilgisayarınıza indirilmesini engellemeniz durumunda özelliklerimizin bazılarına ulaşamayacağınızı hatırlatmak isteriz. Ancak çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, hesabınızı/hesaplarınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için internet sitelerimizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışmayacağını belirtmek isteriz.

 

Kişisel Verilerin Başkalarına İletilmesi

Kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın veya mevzuatta öngörülmesi hali dışında bu Gizlilik Politikası’nda belirtilenler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Kişisel verilerinizi https://www.kriptokurdu.com.tr için destek hizmetleri sağlayan üçüncü kişilerle (Bilgi işlem hizmeti veren sağlayıcılar, sitelerimizi barındıran (hosting) veya işleten hizmet sağlayıcıları; verileri analiz eden hizmet sağlayıcıları, ürün ve hizmetlerin sizlere ulaştırılmasına yardımcı olan hizmet sağlayıcıları, müşteri hizmetleri sunan, ödemeleri yöneten hizmet sağlayıcıları vb.) paylaşabiliriz. İlgili üçüncü kişiler, söz konusu servisi yerine getirebilmek için gerekli olan ilgili kişisel veriye erişim hakkı sağlamaktadır. Bu durumda, söz konusu üçüncü kişiler, bilgilerinizi yalnızca https://www.kriptokurdu.com.tr adına hizmet vermek için kullanacak, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla kullanmama yükümlülüğü altında olacaklardır.

 

Verilerin Saklanma Süresi

www.kriptokurdu.com.tr kişisel verilerinizi, söz konusu verilerin elde edilme amaçlarına uygun olan sürece ve/veya ilgili mevzuatta öngörülen belirli bir süre dahilinde güvenli ve korunmuş bir ortamda saklayacaktır.
Kişisel Verilerin Güvenliği www.kriptokurdu.com.tr kişisel verilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü korumak için gerekli ve makul korumaları sağlamakta, söz konusu verilerin herhangi bir kayba, suiistimale ya da değişikliğe karşı korunması için çok çalışmakta ve gerekli tüm önlemleri almaktadır.
Kişisel verilerinizi genel olarak https://www.kriptokurdu.com.tr veri tabanlarında ya da hizmet sağlayıcılarımız tarafından sağlanan veri tabanlarında saklamaktayız.
www.kriptokurdu.com.tr’un gerekli hizmeti size ulaştırmak için bilgilerinize erişimi olan sözleşmesel ortakları, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka herhangi amaçla kullanmamakla yükümlüdür. Kişisel verilerinizi, kazara veya yasadışı yok edilmelere, kayıplara, değişimlere, bilgisayar ağı üzerinden veri aktarımları sırasında oluşabilecek kanuna aykırı tüm yetkisiz kullanımlara, açığa çıkarmalara ve erişimlere ve diğer şekillerde olan işlemlere ve kötüye kullanmalara karşı korumak için teknik ve kuruluşun gerektirdiği ölçülerde önlemler alırız.

 

Bilgi Talep Etme Hakkı

Hakkınızda saklanmış olan kişisel veriler, ilgili verinin çıkış noktası veya ilgili verinin alıcılarına ilişkin olarak dilediğiniz zaman bilgilendirilme hakkına sahipsiniz. Saklanan kişisel veriler hakkında bilgi, aşağıda yer alan İletişim Bilgileri bölümündeki iletişim detaylarının kullanılmasıyla elde edilir.

 

Düzeltme Talep Etme Hakkı

Hakkınızda saklanan kişisel verileri doğrulama, ilgili verilere ek yapma, ilgili verileri silme veya engelleme hakkına sahipsiniz. Talebinizin tarafımıza ulaşmasından itibaren dört hafta içerisinde, talebinizin ne ölçüde karışılacağına veya karşılanıp karşılanamayacağına ilişkin olarak tarafımızca bilgilendirileceksinizdir. Herhangi bir sebeple talebinizi karşılayamadığımız durumlarda, size bu durum sebepleri ile açıklanacaktır.

 

Bilgilerin güvenliği ve verinin bütünlüğü

Kişisel verilerinizi, kazara veya yasadışı yok edilmelere, kayıplara, değişimlere, bilgisayar ağı üzerinden veri aktarımları sırasında oluşabilecek kanuna aykırı tüm yetkisiz kullanımlara, açığa çıkarmalara ve erişimlere ve diğer şekillerde olan işlemlere ve kötüye kullanmalara karşı korumak için teknik ve kuruluşun gerektirdiği ölçülerde önlemler aldığımızı teyit ederiz.

 

Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili vermiş olduğunuz her türlü onaydan tamamen veya kısmen feragat etme hakkınız bulunmaktadır.
Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini; hangi kişisel verilerin işlendiğini; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını; yurtiçinde veya yurtdışında verilerin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldılar ise bu üçüncü kişileri ya da kişi kategorilerini öğrenmek; kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; ilgili mevzuatta öngörülen hallerde kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesini; düzeltme/silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin, bilgi vermenin imkânsız olmaması veya aşırı güçlüklere neden olmaması şartıyla kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek; işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek ve kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderimini istemek hakkınız, mevzuattan ve işbu Gizlilik Politikası’ndan doğan hakları saklı kalmak üzere bulunmaktadır.
Bununla birlikte makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.


Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler

www.kriptokurdu.com.tr gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için Gizlilik Politikasında önceden haber vermeksizin değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.
Gizlilik Politikasını değiştirmeye karar verdiğimiz takdirde, değişen politika internet sitemizde ilan edilecektir.

İrtibat Bilgileri


Bu Gizlilik Politikası kapsamında yer alan hususlarla ilgili ya da Kişisel Verilerin www.kriptokurdu.com.tr tarafından nasıl işlendiğiyle ilgili sorularınızı info@kriptokurdu.com.tr  e-posta adresinden bize yazılı olarak iletebilir ve bilgi alabilirsiniz.

 

kripto kurdu logo

BEKLE!

YouTube kanalımızı ziyaret ettiniz mi?

Cevabınız hayırsa;

Son gelişmelerden ve birçok fırsattan yararlanmak için 

Scroll to Top